برطرف کردن مشکلات ریسه LED
عیب یابی و برطرف کردن مشکلات ریسه LED

عیب یابی و برطرف کردن مشکلات ریسه LED بسیار ساده است.  ریسه LED یکی از بهترین گزینه ها برای تامین روشنایی انواع مکان ها با زاویه های مختلف می باشد. فرآیند نصب ساده و انعطاف پذیری بالای این محصولات ال ای دی باعث شده تا از دیگر رقیبان خود جذاب تر و محبوب تر باشد.

با این حال حتی چراغ های ریسه LED هم دارای مشکلات و مسائل رایجی هستند که ممکن است برای شما ایجاد زحمت کنند. جدول زیر برخی از شایع ترین مشکلات ریسه LED را بیان می کند و علت به وجود آمدن و راه حل برطرف کردن مشکلات ریسه LED را توضیح می دهد.

عیب یابی و برطرف کردن مشکلات ریسه LED

مشکلعلت به وجود آمدن مشکلراه حل برطرف کردن مشکل
نور ریسه بعد از روشن شدن، خاموش می شود.اتصال دیمر شل است یا از دیمر اشتباه استفاده شده است.اتصالات و تنظیمات دیمرز خود را برای سازگاری بیشتر بررسی کنید
ریسه روشن نمی شودریسه بعد از متصل شدن به برق روشن نمی شود، اتصالات شل هستند؛ باتری تمام شده استاتصالات را چک کنید یا باتری جدید را جایگزین باتری قدیممی کنید
نور ریسه سوسو می زندولتاژ منبع تغذیه خیلی پایین است یا این که باتری در حال تمام شدن استبررسی کنید که ولتاژ منبع تغذیه با ریسه مطابقت داشته باشد؛ باتری جدید را جایگزین کنید
نور جلوه نداردچراغ ها به یک دیمر متصل شدنددیمر را از مدار جدا کنید
انتهای ریسه رنگ نور متفاوتی داردافت ولتاژ سبب این مشکل استریسه ها را تقسیم کنید. تقریبا هر ریسه 16 فوت باشد و برای هر قسمت از منبع تغذیه جداانه استفاده کنید
ریسه یک رنگ می ماند و تغییر رنگ نمی دهدقطب ها برعکس شده اندریسه را برعکس کرده و دوباره آن را متصل کنید
ریسه داغ شده استولتاژ منبع تغذیه خیلی زیاد استبررسی کنید که ولتاژ ریسه و منبع تغذیه مطابقت داشته باشد

blog.1000bulbs.com